Rybářský řád

1)
Zakoupením povolenky k rybolovu se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu a pokynům provozovatele.

2)
Rybář loví systémem „chyť a pusť“ na 2 pruty, lze dokoupit povolenku až na 4 pruty, při této povolence doporučujeme zarezervovat místo pro 2 osoby. Je povolen pouze lov kaprů, amurů a línů. Zákaz lovu dravců a to jakýmkoliv způsobem.

3)
Bivakování a chytání je povoleno pouze na lovných místech. Rybář je povinen opouštět místo v čistém, předchozím stavu.

4)
Po příjezdu k rybníku je povinností lovícího nahlásit se provozovateli rybníku, popř. osobě pověřené provozovatelem, která vydá lovícímu povolenku k rybolovu. Ukončení rybolovu ohlásí lovící provozovateli jezera a odevzdá povolenku.

5)
Každý rybář je povinen používat kmenový vlasec o minimálními průměru 0,28mm. V případě použití šokového vlasce, který je v minimální délce 5 m, je povolený minimální průměr vlasce 0,45mm. Výjimku tvoří sektor označený na mapě jako "Louka", zde je povolen průměr vlasce 0,18 mm a pouze zde lze chytat methodou feeder, methodfeeder nebo plavaná. Použití pletené šňůry je zakázáno. Na jeden prut je možné používat jen jeden háček. Jsou povolené háčky pouze s protihrotem.
Montáže musí mít charakteristiku únikové montáže, tzn., že při utržení ryby olovo samostatně odpadne. Zákaz používání pevných montáží, tzv. montáže „Helikoptéra“ a srkaček. Rybář je povinen používat velký podběrák s délkou ramene min. 90cm a jemnou sítí. Dále velkou podložku pod kapra a dezinfekci na ošetření ryb. Pro zavážení návnad a nástrah může rybář použít pouze zavážecí loďku. Při nahazování nebo zavážení návnad a nástrah je rybář povinen dodržovat oblast svého místa, aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných místech, pokud se lovící vzájemně nedomluví jinak.

6)
Rybář musí mít osvětlené lovné místo před setměním a během nočního lovu, kdy musí také používat elektronické signalizátory záběru.

7)
Zákaz vnadit neuvařeným partiklem a luštěninami. Doporučujeme krmit boiliesem nebo peletami. K mapování lovného místa lze používat buď marker nebo echolot typu Deeper, prut používaný k mapování dna se nepočítá do počtu prutů, na který bude rybář lovit. 

8)
Zákaz sakování a jiné přechovávání ulovených ryb. Pro potřebu focení a vážení ryby je dovoleno s rybou na podložce manipulovat maximálně 5 minut. Fotí se pouze v pokleku na namočené podložce nebo ve vodě. Rybu je nutné stále polévat vodou. Zákaz focení s rybou ve stoje. Profesionální podložka a podběrák musí byt nachystány ještě před započetím lovu.

9)
Je zakázáno rušení nočního klidu od 22:00 do 06:00 hod., stejně tak je zákaz volného pobíhání psů a vstupu se zbraněmi.

10)
Provozovatel má právo kontroly háčků, návazců, montáží a zakoupených povolenek na stanovišti, případně kontroly přenosných vaků, včetně automobilu, vznikne-li podezření z krádeže.

11)
Zákaz rozdělávání ohňů (gril povolen). Dále platí zákaz upravování, prořezávání lovného místa, nebo ničení břehových porostů.

12)
Po vyzvednutí povolení k lovu, je možné odvést věci na lovné místo autem, poté je ale nutné odstavit automobil na místě k tomu určeném. Auto podléhá kontrole. Platí zákaz vjíždění auty mimo cestu a zákaz vjíždění návštěv k lovným místům autem.

13)
Porušením rybářského řádu riskuje rybář okamžité ukončení rybolovu bez náhrady. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění rybníka smí oprávněná osoba rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii. Lovící i jejich doprovod se v prostoru nádrže a jeho okolí pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel se zříká veškeré zodpovědnosti za škody vzniklé lovícím a to včetně jakékoliv krádeže, také si vyhrazuje právo měnit podmínky lovu, vnadění a dalších činností bez předchozího upozornění. Lovící zakoupením povolenky stvrzuje svůj souhlas s pravidly. Provozovatel neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka. Rybolov nebude povolen osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, popř. jim bude okamžitě odebrána povolenka. Rybář bere na vědomí, že při bouřce, nebo silném větru, kdy hrozí nebezpečí vyvrácení stromů, nebo pádu větví zůstává na lovném místě na vlastní nebezpečí.

LOVNÁ MÍSTA

Image

PROVOZOVATEL

CARPSONBAITS s.r.o.
Bohuslava Martinů 756/133
Brno 602 00
IČ: 07606664
 
Tel. +420 739 671 500
E-mail: info@borovinak.cz

Carpsonbaits.cz